Цени на лечението

Протонни сеанси 4-7 броя /програма минимум/ – 498 000 рубли /по валутния курс евро-рубла в Русия, в момента това е 6 900 евра/

Протонни сеанси 8-30 броя /максимална програма/ – 753 000 /това са 10 100 евра в момента на изчислението/

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ:

Заплащането става ВИНАГИ в рубли. Изчислението в евра е само за сравнение. Стойността рубла-евро се изчислява винаги по валютния курс на деня, обявен от руската Централна банка /ЦБ России/.

Този валутен курс винаги можете да проследявате тук:
https://www.cbr.ru/currency_base/daily/

В процес на доуточнение са дребни допълнителни услуги – предварителна компютърна подготовка и симулация, изработка на лична предпазваща маска и т.н.