Академик Балакин и неговият принос

Балакин, на снимката, в този момент показва показва скалата на протонните снопчета с различна дължина.

Академик Владимир Егорович Балакин е един от малкото хора в света, които знаят как да се създават протони, могат да управляват протоните и най-важното-да ги накарат да лекуват рак. Засега неговата система „Прометеус“ е руският принос в управлението на протоните в служба на борбата с рака.

Преди много години, в 1988 година, младият учен Владимир Балакин, тогава директор на Физико-технологичния център ФИАН пристига в малкото градче Протвино, за да създаде линеен колайдер и се заема с лъчева терапия за спасяване на хора.

След време той показва своята система по протонна терапия в местния медицински център и я представя така:

  • Чрез нея могат да се лекуват всички онкологични заболявания, с изключение на едни 15 процента видове рак, които са напълно нелечими чрез лъчи. Но и за тях може да се намери решение чрез терапия от въглеродни йони. В съседен институт вече правят опити за превръщането на протонния ускорител в йонен.

С какво апаратурата на Балакин стана сензация в онкологичния свят?

  • на първо място – нейните скромни габарити, в сравнение с огромните системи – мастодонти;
  • неговите прибори са 10-15 пъти по-евтини от чуждите протонни апаратури и в този смисъл Балакиновата протонна система дава възможност за икономически изгодни протонни центрове. Оттук и другото икономическо следствие – много по-достъпни цени на протонното лечение;
  • обслужването на Балакиновата система е много по-икономично, при нея разходите на процудурите облъчвания са с пъти по-малки, по-добра е автоматизацията на процеса.

Всичко дотук позволява протнонното лечение да стане масово, а не както е в момента – предимство главно на имащите много пари. С принципите, които се съдържат в Балакиновата протонна система, всяка държава или регион могат да направят по-лесно своите протонни центрове и да се премине на масовост в този тип лечение. В немалко случаи точно протонното лечение дава шанс и на тези, които вече буквално са „изписани“ от официалната класическа медицина като безнадеждни.

Една от първите Балакиновите установки се намира в Технологичния институт в Мазачузетс. САЩ беше първата държава, която откупи Балакиновата протонна установка няколко години преди да бъде открит първия протонен център в Русия. Друга установка също от няковко години работи в град Рожемберок в Словакия – в болница на НАТО.

Ще завърша с една особеност на характера на Балакин – когато е бил затруднен финансово и не е имало пари за заплати на сътрудниците му, той си залага жилището.

– Какво толкова? – отговаря Балакин на журналистическите въпроси по този повод. Аз бях сигурен, че пари рано или късно ще дойдат. Освен това аз си имах топъл гараж и книги. Много ли му трябва на човек, за да живее?