Често задавани въпроси

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОТОННАТА ТЕРАПИЯ?

Протонната терапия е най-новата и най-щадящата лъчева терапия. При лечението се използва сноп протони чрез мощно излъчване в последните частици от секундата. Точно разчетените дози радиация се насочват в тумора като унищожават раковите клетки, без да увреждат съседните здрави тъкани.

ПО КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВА ОБЛЪЧВАНЕТО С ПРОТОНИ ОТ ЛЪЧЕВАТА ТЕРАПИЯ  ?

В традиционната лъчева терапия при лечението на рак обикновено се използват рентгенови лъчи или гама-излъчване /гама нож/. Рентгеновите лъчи проникват в тъканта на тумора, атакувайки не само увредените клетки, но и здравите.

В протонната терапия се използва енергията на насочения лъч протони. Характерно за протоните е, че енергията им се насочва директно в областта на тумора. Практически няма увреждане на здрави тъкани, разположени пред и около новообразуванието. Тя е съвършено безопасна за органите и тъканите, намиращи се около него.

Това свойство на протонния лъч позволява на лекарите да насочват радиацията точно в целта, като до максисум се съхраняват здравите тъкани и органи.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОТОННАТА ТЕРАПИЯ?

Точният разчет позволява да се насочи по-висока доза радиация там, където тя е необходима – само върху раковите клетки, при това без да засяга здравите тъкани и жизнено важните органи, разположени до новообразуванието.

В резултат страничните ефекти от облъчването /гадене, виене на свят, слабост/ почти никак не се усещат. И главното – лекарят има възможност да насочва върху тумора значително по-висока доза радиация, за да постига по-бързото и пълно излекуване.

Излекуването при някои видове тумори достига до 95%.

Радиацията попада в човешкото тяло за много кратко време. След края на процедурата пациентите могат да излязат от лекарския кабинет, без риск да се превърнат в източник за радиационно облъчване на околните.

Като правило, пациентите водят активен живот по време и след курса на протонна терапия.

Мнозина продължават да работят и да се занимават с физкултура след лечение в Центъра за протонна терапия.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МЕТОД НА ЛЕЧЕНИЕ ЛИ Е ПРОТОННАТА ТЕРАПИЯ?

Не, протонната терапия не е експериментален или изследователски метод. Тя се прилага в САЩ в научно-изследователските центрове повече от 50 години, а в болниците още от 1990 г.,  т.е. повече от четвърт век.

Това е общопризнат метод, приет от широк кръг лекари, държавни учреждения и застрахователни компании.

Бързо нараства броят на протонните центрове в света. Според информациите, към края 2018 г. броят им е достигнал 88.

КАКВИ ВИДОВЕ РАК СЕ ЛЕКУВАТ С ПРОТОННА ТЕРАПИЯ?

Най-добрите резултати от протонната терапия са при лечението на пациенти с плътни тумори, имащи отчетливи граници.  Т.е. в случаите, когато ракът не се е разпространил и в други части на тялото.

Протонната терапия е ефективна при лечение на дълъг списък онкологични заболявания, като рак на главата и шията, тумор в мозъка, рак на простатата, на белите дробове, хранопровода, бъбреците и лимфите.

Тъй като травмите на здравите тъкани са незначителни, затова този метод е особено подходящ в педиатрията,при децата, и за лечение на тумори, намиращи се в непосредствена близост до жизнено важни органи – главния и гръбначния мозък, очите, сърцето.

КАК СЕ ПЛАНИРА И ПРИЛАГА ПРОТОННАТА ТЕРАПИЯ?

Протонната терапия изисква специална подготовка-затова се прави компютърна симулация /компютърен модел на туморното образувание/. След това се подготвя специална предпазваща маска за онкопациента. Цялата последователност на предварителната подготовка прочетете в линка „Как,какво,къде?“

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕДУРАТА?

Лечението се провежда без хоспитализация.

Лечението със сноп протони е безболезнено, затова наркоза не е необходима. Но при децата се прилага наркоза, за да се постигне пълна неподвижност на малкия пациент.

В началото на всяка процедура пациентът се поставя на кушетка и се фиксира с помощта на индивидуално изработено приспособление.

След това медицинският екип отива в съседния кабинет, откъдето специалистите следят процеса на лечение на екрана на компютъра.

По време на лечението персоналът контролира състоянието на болния и в случай на необходимост прави корекции. Продължителността на всеки сеанс зависи от вида на тумора и стадия на патологичния процес.

При това самото облъчване с протонен лъч продължава 1-3  минути.

Общата продължителност на извършване на процедурата в кабинета заедно с подготовката продължава около 20-30 минути.

КОЛКО ДЪЛГО РАДИАЦИЯТА ОСТАВА В МОЕТО ТЯЛО?

Протонната радиация след насочването й в областта на тумора има много кратък период на живот.

След края на процедурата пациентът може веднага да излезе от лекарския кабинет, без да има опасност за радиационно облъчване на околните.

СЪЧЕТАВА ЛИ СЕ ПРОТОННАТА ТЕРАПИЯ С ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ЛЕЧЕНИЕ?

Да.  В редица случаи ракът на белите дробове, рак при децата и лимфомите се лекуват с  други терапии, но в съчетание с протонната терапия.

В зависимост от конкретния случай и от вида рак протонната терапия може да бъде прилагана в комбинация с традиционната лъчетерапия, химиотерапия и хирургия.

На първата консултация с лекаря се обсъжда подробния план на лечение.

ПРИ ДЕЦАТА МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРИЛАГА ПРОТОННА ТЕРАПИЯ?

Да. Способността прицелно да въздейства на тумора прави протонната терапия идеална за лечение на рака при децата.

Енергията на протоните попада точно върху раковите клетки,  в същото време ограничено въздейства на здравите тъкани, а това е жизнено важно за растящия и развиващ се детски организъм.

Вследствие на това страничните ефекти от облъчването на злокачествените образувания са значително по-малко, отколкото при обикновената лъчева терапия и лечението се понася по-леко от децата. При това без опасност за вреда,характерна за досегашната лъчева терапия.