Ръководство и водещи специалисти

Академик Андрей Дмитриевич КАПРИН

Длъжност

 • Генерален директор на ФГБУ „Научно –изследователски медицински Център по радиология /НИМЦ/
 • Директор на МНИМОИ „Херцен“ Московски научно-изследователски онкологичен институт/
 • ГЛАВЕН ОНКОЛОГ на Министерството на здравеопазването на Русия

Научна степен

 • Доктор на медицинските науки

Звания

 • професор
 • академик на РАН /Руска академия на науките/
 • заслужил лекар на РФ /Руска федерация/

Професор Сергей Анатолиевич ИВАНОВ

Длъжност

 • Директор на МРНЦ „Циба“ /Московски радиологичен научен център/, филиал на ФГБУ „НИМЦ по радиология“ на Министерството на здравеопазването на Русия

Научна степен

 • Доктор на медицинските науки

Звание

 • Професор на РАН /Руска академия на науките/

Ръководители и специалисти от комплекса „Протонна терапия“

Професор Игор Александрович ГУЛИДОВ

Длъжност

 • Завеждащ отделение по протонна и фотонна терапия

Научна степен

 • доктор на медицинските науки

Звание

 • професор

Специалност

 • радиолог

Длъжност

 • главен радиолог в комплекса по протонна терапия

Учреждение

 • МРНЦ „Циба“-филиал на ФГБУ „НИМЦ по радиология“

Сергей Николаевич КОРЯКИН

Длъжност

 • Завеждащ отдел “Радиационна биофизика“

Научна степен

 • кандидат на биологическите науки

Отговорящ за

 • функциониране на протонния комплекс

Учреждение

 • МРНЦ „Циба“-филиал на ФГБУ „НИМЦ по радиология“

Лекуващ състав

Д-р Данил Вячеславович Гоголин

Длъжност

 • Старши научен сътрудник

Научна степен

 • кандидат на медицинските науки

Специалност

 • радиолог

Учреждение

 • МРНЦ „Циба“-филиал на ФГБУ „НИМЦ по радиология“

Подразделение

 • Център за протонна и фотонна терапия – Обнинск

Алексей Владимирович Семьонов

Длъжност

 • младши научен сътрудник

Специалност

 • радиолог

Кира Евгениевна МЕДВЕДЕВА

Длъжност

 • младши научен сътрудник

Специалност

 • радиолог

Подразделение

 • Център за протона и фотонна терапия

Олга Генадиевна ЛЕПИЛИНА

Длъжност

 • медицински физик

Специалност

 • медицинска физика

Подразделение

 • отделение по клинична дозиметрия и топометрия

Олга Юриевна ГОЛОВАНОВА

Длъжност

 • медицински физик

Подразделение

 • отдел по радиационна биофизика

Инженерен състав

Вячеслав Олегович САБУРОВ

Длъжност

 • инженер

Специалност

 • отговорник за експлоатацията на протонния комплекс

Георгий Николаевич ГОНЧАРИК

Длъжност

 • инженер

Подразделение

 • отдел по радиационна биофизика

Дмитрий Вадимович ЛАРИОНОВ

Длъжност

 • водещ инженер

Подразделение

 • отдел по радиационна биофизика