Протонна терапия в Обнинск

Особеното на този протонен център е специалната система „Прометеус“, създадена под ръководството на академик Владимир Балакин. Тази система беше новина и в световен план и изненада за специалистите по протонна терапия по всички континенти. Академик Балакин първи се справи с главния проблем, който пречеше за масово приложение на протонната терапия – той създаде първото в света „сърце“ на протонната система в уникално малки размери. Дотогава учените по света нямаха решение за габаритите на синхротрона. Преобладаващи бяха размери, изискващи сгради с големина на три-пет етажа и тежина в стотици тонове. Екипът Балакин предложи циклотрон с диаметър 5 метра и тегло от около 20 тона. На практика това е минимум десетократно умаление на доскоро огромните апаратури и системи.

Комплексът „Прометеус“ е разработен в ЗАО “Протом“ и е чисто руска разработка – и едновремемно с това е и принос в протонната апаратура за лечение.

В огромната по мощ и скромна по габарити системата в началото е неголям по размери балон с водород. Всяка водородна молекула се изпраща в специален прибор. Там я прочистват от всичко „излишно“ и остава само ядрото на водородния атом –  протонът. По-нататък този протон се изпраща буквално на „пътешествие“ към човешкото тяло, със специалната цел да унищожи крайния обект. Но в началото току-що пречистеният протон се движи по кръг и го ускоряват във всяка микронна част от секундата. При това той има много енергия, такава е неговата физическа характеристика. На практика протонът би могъл да се разлети, но го укротяват със специални мощни магнити, които са разположени също в кръг. И точно заради тях протонът лети там, където са му определили – към туморното образувание в едно конкретно човешко тяло.

Накрая той ще го достигне във вид на протоннотънко снопче, но преди това му дават ускорение до степен буквална бясна скорост. За някакви броени минути време протонът изминава в кръг разстояние около 24 хиляди километра, като ги извършва чрез повече от един милион обороти. В последния момвент, заедно с милиарди други протони, които са извървявали същия този път заедно с него, вече е във форма на свръхтънко снопче, което се движи със скорост две трети от скоростта на светлината, той буквално се впива в точно определена точка на туморното образувание.

Този момент /наричан пик на Брег/ го определят специалните магнити, които задават посоката и точните координати на снопчето – и в туморното образувание пристига протонен изстрел, който започва унищожаването на тумора.

В системата „Прометеус“, след синхротрона /циклотрона/, създаващ протонните лъчи, има система за транспортиране на тези лъчи, управление на протонния поток, компютърен томограф, позволяващ буквално във всяка секунда да се контролира точността и направлението на лъчите.

/Пътят на протонния лъч-схемата е от международния ядрен институт в Дубна/

Там, където снопчето протони се спре,се появява ярко петно-точно в този момент то поразява тумора. Дължината на снопчетата варират по време на лечебната процедура, а лъчите попадат в най-скритата дълбочина на тялото, като най-силното лечебно действие се извършва в самия край на лъчите. Това е главното отличие от сега действащите масово гама-лъчи, които преминават от начолото своя път с пълна мощ, като силно поразяват и всичко здраво по своя път.

Наричат протонното лечение интелектуално лечение. От него се иска да преминава по здравия път безопасно и да бъде унищожителен чак при достигането на тумора.

Точността на този път и на крайната му точка се определя от ПЕТ-томографията и МРТ-томографията с контрастиращи вещества, които се извършват в предварителните процедури на подготовката. Те буквално очертават до пълна яснота както тумора, така и възможните метастази.

И още нещо – протонната терапия е мястото, където за живота на пациента се борят едновременно медици, физици, биохимици.  Те са достатъчно добре подготвени, за да могат всеки един миг, на основата на своята висококвалифицирана подготовка, да предприемат жизненоважни решения за човека, седнал на пръв поглед съвсем спокойно на креслото в камерната стая. В този смисъл протонното лечение е буквално кръстопът на науката.