Снайпер към рака

/Докторът на медицински науки, член-кореспондентът на Руската академия на науките, проф. Юрий Мардинский пред в.“Независимая газета“/

ЗА ПРОТОННАТА ТЕРАПИЯ:

Цялата протонна тепария е длъжна да бъде точна като снайпер, защото тя е най-новия начин да се приближим максимално точно до туморното образование. Там, където скалпелът никога не би достигнал. Това става на базата на технологичната диагностика /магнитен резонанс, ядрено – магнитен резонанс и всички видове апаратура, които дават пълна картина на туморното образование. После се прави топографията на тумора /нещо като компютърен модел на образуванието/ и накрая – точното място за попадение. Отклонението никога не бива да бъде повече от милиметър. За пациента в това време е необходимо кресло или маса, които в необходимата секунда да са обърнати към протонните снопчета, които пък от своя страна трябва да попадат вътре максимално точно.

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОТОННОТО ЛЕЧЕНИЕ:

Ние поставаме задача на протонния комплекс – и това обикновено са атаките на тумори с различни обеми и големини. Комплексът сам решава как да стане унищожението на всеки от тях, с какви точни енергийки снопчета протони трябва да се обработва всеки отделен тумор… Снопче с дебелина няколко милиметра е длъжно да обработи различни по големина злокачествени образувания, като във всяка част на тумора трябва да се насочват различни по сила снопчета. Например отляво силата трябва да е 200 мегаелектронволта, а вдясно – само 60. Най-сложна технология, ювелирна работа е това.

Вече знаем,че имаме технологична възможност да попадаме там,където е важно. Правихме толкова оценки на първите десетки пациенти, които бяха с различни проблеми – и тумори в мозъка, и съдови проблеми, и метастатични процеси. Ние успяхме да унищожаваме тумори там, където доскоро се смяташе невъзможно за медицинска намеса – в най-сложните анатомични условия.

ЗА АКАД. БАЛАКИН:

Академик Балакин създаде идеален източник на протони,който съдържа необходимата енергия. Той реши блестящо въпроса как тази енергия да достигне до раковото образувание – създаде и апаратура, осигуряваща генерацията и разпределението на протоннните снопчета. Всяка секунда може да се мени и посоката, и скоростта на протонните лъчи и това става в зависимост от дълбочината, с в която те проникват в тялото на човека. Балакин е един от малкото личности в нашата страна, който създаде цял медицински комплекс.

При него – за разлика от другите протонни процеси – е съвсем различен подхода, по – практически, тъй да се каже. При Балакин особеността на излъчването се решава от много компактен, стегнат комплекс, с който е постига съвсем комфортно лечение с този вид терапия.