Как, какво, къде?

КАК се кандидатства за Център по протонна терапия?

Всеки случай се разглежда и обсъжда от лекарски консулт, съставен от медици от отделението по радиология, специализирано по провеждането на високоточна радиохирургия.

Показанията за конкретния онкопациент се определят по време на очната консултация – или при задочна консултация, по документи, изследвания и снимки.

Документите, които задължително се представят за задочна консултация:

  • последните изследвания и епикризи от историята на заболяването, задължително включващи епикриза, оплакванията, предшествещи появата на диагнозата, проведено лечение /ако го има/, хистологично заключение /ако е правено/;
  • заключение от магнитен резонанс/МРТ/, компютърна томография /КТ/ или пет-скенер /ПЕТ-КТ/
  • видеоизследвания, архивирани като файлове – ако консултацията е задочна, по документи;
  • кратко описание на състоянието на пациента в момента – тази информацияа е от изключителна важност за решението, което ще се вземе от лекарския консулт за бъдещото лечение.

Внимание! За всички неясни въпроси се обръщайте към фондация „Неогенезис“ – тел. 0884 133 321

КАКВА е подготовката и процедурите за протонното облъчване?

1. Компютърна симулация

За провеждане на протонната лъччева терапия /ПЛТ/ винаги е необходимо допълнително изследване с ЛИЧНОТО УЧАСТИЕ на пациента. Компютърната томография се провежда в основната сграда на Московския радио-нуклеиден център /МРНЦ/ – град Обнинск, който е на 10 километра отстояние от протонния център със самата облъчваща установка. На основата на тази компютърна проверка, компютърната система построява с абсолютна точност триизмерен модел на туморното образувание. С помощта на специална програма медицинските физици на протонния център разчитат какво количество фракции и ъгли на облъчване са необходими за конкретния случай.


2. Подготовка на маска и премерване

За всеки пациент се подготвя лична специална фиксираща маска, която задържа пациента по време на сеансите в едно и също положение. Това е изключително важно за пълното съвпадение с предварително определената програма на протонно облъчване – тази програма се прави в първия етап, при компютърната симулация и е описана в точка 1.

Особеното на тази маска е, че тя е строго индивидуална, по точните очертания на човешкото лице. Когато маската се постави на лицето и се извърши нейното прикрепване, човешката глава не може да се помръдне почти никак – тоест, на не повече от част от един милиметър. Затова маската, след като се изработи по модела от специалното облепване на лицето, се пробва много прецизно и се намира най-точното положение спрямо очертанието под нея. Тази прецизна точност е изключително важна – тя гарантира точността на прицелването на протонното снопче, оттам пък следва ефекта от протонното облъчване.

КЪДЕ се прави протонно облъчване?

Това е третият етап и той се провежда само след компютърната симулация и подготовката и премерването на маската.

В момента, в който протоннните снопчета набират скорост към “обекта“, тоест към туморното образувание, креслото вече се върти бавно по своята ос и така дава възможност злокачественото място да бъде „отстрелвано“ от всички посоки. Ако си спомняте от един преден линк, мигът на отстрелването се нарича ПИК на БРЕГ. В този момент протонният лъч е с най-голяма скорост и най-голяма сила.

Продължителността на един сеанс е около 30 минути. Всъщност самият протонен сеанс не обхваща повече от 5 минути, останалата част е подготовката на тялото и нагласата на маската. Продължителността на сеансите е средно между три и шест седмици. Но има немалко случаи,в които още при компютърната симулация се разбира, че са необходими много по-малко протонни облъчвания. Така че времето за всеки отделен пациент е според положението и състоянието на тумора.

Отличителната черта на руския протонен център е креслото, създадено от екипа на академик Балакин – то предвижда САМО СЕДНАЛО положение на тялото /при всички други системи за протонно облъчване тялото е в традиционното легнало положение върху специална маса/. Според академик Балакин, в седнало положение, при туморите в главата, шията или в най-горната част на гръбначния стълб, се постига много по-резултатно унищожение на злокачественото образувание. Протонният апарат „Прометеус“ дава възможност за облъчване от 32 посоки и ъгли, от които се изпращат протонните снопчета.

В недалечно време „Прометеус“ ще разполага и с втората, лежащата възможност. Тя е в процес на разработка и тогава ще бъде възможно протонно приложение на „Прометеус“ и при други видове рак – на белите дробове, на гърдата, на простатата, на черния дроб,на дебелото черво. Тоест всички останали случаи, когато за протонното снопче е по-резултатно лежащото положение.