Как работят протоните?

За да разберете действието на протоните, погледнете снимката на първоизточника-синхротронът /циклотрон/, в който се създават протонните лъчи и се препращат до тялото на пациента със специална система за предаване на лъчите:

1. Протонът започва своето движение в първоизточника,който произвежда лъчите-това е неголямото балонно цилиндрично тяло. Само за част от секундата атомът на водорода се разделя на отрицателно заредени електрони и положително заредени протони.

2. Чрез вакуумна тръба протоните навлизат в линейния ускорител и само за няколко микросекунди тяхната енергия достига 7 милиона електрона / на волт.

3. Пак за микрочастички от секундата протонните лъчи се задържат във вакуумната тръба при изхода на циклотрона, където получават ускорение между 70 и 250 милиона електрони / волт. Само с такова ускорение те могат да влязат до всяка вътрешна точка в човешкото тяло и да извършат своята унищожителна дейност върху злокачественото образувание.

4. След излизането от циклотрона протоните се движат по система, състояща се от серия магнити, които оформят, фокусират и отправят протонния лъч към специалното помещение – камерата /стаята/, където ще се провежда самото лечение.

5. В стаята /камерата/ за лечение има специална система, която може да се върти на 360 градуса, така че лъчът да може да влиза в тумора под какъвто и да било ъгъл. Точността за подаване на лъчите по посока към тялото, пак за микрочастици от секундата, се разчита и направлява от специална мощна компютърна система. Тя се следи, ръководи и разчита на мониторите от екип- лекари – радиолози, медицински физици и инженери. Специална многопластова мощна система по безопасност пази и медиците, и пациента от радиационното въздействие на протонния поток.

6. На изхода от накрайника на лъчите има специално устройство /апертура/, което формира снопчето протони, а друго специално устройство насочва триизмерния лъч право в дълбочината на тумора – както вече знаем, предварително неговата форма е изработена в триизмерен вид още в етапа на началната компютърна симулация.

7. В момента, в който лъчът достигне до туморното образувание, той започва да се движи със скорост, която е две трети от на светлината.

Да ви припомня – светлинната скорост е равна на 299 792 458 m.s. – тоест, почти ТРИСТА МИЛИОНА метра за секунда. Или 300 000 км/ч.

Две трети от тази скорост са ДВЕСТА МИЛИОНА метра за секунда. Или 200 000км/ч.

Ето, с такава скорост протонният лъч буквално съсипва туморното образувание.

Ще напомня общата статистика – данните от всички протонни центрове в света обобщават следната картина: при туморите в главата унищожението на злокачествеността достига успешност най-малко 90%.

Кога може да се прилага протонна терапия?

Засега в света на протонното лечение най-развито е приложението при тумори на централната нервна система.

И в този момент в тази област на онкологията лъчевата терапия е с много широко приложение – като самостоятелен етап в лечението, като следоперационна терапия, в комбинация с химиотерапия, с радикална или палиативна цел.

Протонната терапия увеличи многократно възможностите за пълно унищожение на туморите в централната нервна система /ЦНС/ и засега в добрата протонна практика е достигнато 90 и даже до 94 процента пълно излекуване, тоест близо до пълното унищожение на тумора в тази система на тялото.

Много високи са успешните показатели при хордома и хондросаркома – там успехът на протонното лечение на черепа достигна 94 процента.

И още една важна особеност на протонното лечение в тези случаи – в тези 5 години, откакто започна тъй наречения период на масовост на протонните центрове, безрецидивното живеене на преминалите лечение с протонна терапия е между 87 и 94 процента.